tel: 728 193 712 (volejte večer)

č.účtu: 179500872/0300

Každý živý tvor má právo na život, na určitou volnost, na uspokojení základních potřeb. Každé zvíře, které člověk chová doma, by mělo mít co jíst a pít, mělo by mít dostatečný prostor pro pohyb, klidné místo pro odpočinek, a člověk by ke zvířeti měl přistupovat zodpovědně a záměrně mu nepůsobit bolest a utrpení. Nejen lidé, ale také ostatní živí tvorové mají svá práva. A stejně jako lidem, i zvířatům, jejich práva zajišťují zákony. Na rozdíl od lidí, ale zvířata nejsou schopna se těchto svých práv domáhat a vyžadovat jejich dodržování. Puňťa z vedlejší ulice těžko zatelefonuje, že potřebuje nutně právní radu, jak vyběhnout se svým páníčkem, který mu dává najíst jednou za týden, uvázal ho na kovový řetěz a vzniklé odřeniny mu nikdy neošetřuje. Ne, Puňťa nezavolá. Puňťa může jen skučet hlady a tahat řetěz po dvorku. Ale zavolat může všímavý soused, pošťák, nebo třeba i vy. Člověk přiznává zvířatům spoustu práv, ale bez něho jsou jim tato práva k ničemu. Nebuďte proto lhostejní k tomu, co se děje ve vašem okolí!

„Pokud máte zájem o rady v konkrétním případě, zavolejte na 728 19 37 12“

 Bohužel se setkáváme i s takovým přístupem ke zvířatům, ze kterého jsme všichni zděšeni a říkáme si, jak je to možné. V takových případech je třeba nebýt lhostejný, nepodlehnout obavám ze zhoršených sousedských vztahů a se zvířetem pouze "soucítit". Soucit je na nic, je třeba pomáhat!

 Připravili jsme pro Vás proto několik rad a postupů, které Vám pomoc usnadní.  

 Co můžete udělat sami?

 Ne vždy je aktuální právní rada k dispozici a ne vždy se touto cestou budete chtít vydat. Pomoci Punťovi můžete ale i sami a zde najdete pár rad jak na to - není to složité, především je třeba nebýt lhostejný.

Týrání zvířete může být v zásadě posuzováno buďto jako přestupek, nebo jako trestný čin podle § 203 Trestního zákona. Podle toho, zda týrání spadá do jednoho či druhého se liší způsob a místo nahlášení a další řešení.

Trestným činem je týrání zvířete pouze v případě, že následkem takového jednání došlo k jeho úmrtí, nebo tehdy, pokud byl dotyčný pachatel v posledním roce odsouzen za podobný přestupek, případně v posledních dvou letech za stejný trestný čin. Takovou věc pravděpodobně těžko ověříte, proto se bude ve většině případů jednat o přestupek - pojďme se nyní věnovat blíže jeho řešení.

Jakkoli je definice trestného činu týrání zvířete velmi úzce vymezená, týrání zvířete jako přestupek je naopak pojato velmi široce. Dopouští se ho nejenom ten, kdo sám zvíře týrá, ale i ten, kdo trpí týrání zvířete nezletilými nebo nesvéprávnými osobami, za které odpovídá.

Nejsnáze můžete přestupek nahlásit Policii České republiky nebo Městské policii, které jsou kompetentní zjednat nápravu, případně týrané zvíře odchytit a majiteli odebrat. Majiteli mohou na místě uložit blokovou pokutu za přestupek nebo mohou iniciovat zahájení přestupkového řízení na místním úřadě.

Pokud by policie věc z nějakého důvodu vyšetřovat odmítala, je možné přestupek nahlásit přímo krajské veterinární správě nebo místně příslušnému úřadu městské části hlavního města Prahy (podle toho, kde k události došlo).

Oznámení se podává písemně a mělo by obsahovat:
osobní údaje oznamovatele
informace o tom, jaký přestupek byl spáchán
jaké byly okolnosti spáchání činu
důkazy (např. fotografie dokumentující podstatu činu nebo hodnověrné svědectví přímého očitého(!) svědka)
informace kdo je, či by mohl být, pachatelem

 Jako oznamovatelé přestupku máte právo na to být informováni o výsledcích řízení a učiněných opatřeních.

Na návrh krajské veterinární správy může městský úřad správním rozhodnutím nařídit a zajistit umístění týraného zvířete do náhradní péče (§ 28a zákona o ochraně zvířat). Některé další zajímavé informace, např. kontakty na krajské veterinární správy, naleznete na webu Státní veterinární správy.  
Člověk by si v každém případě měl uvědomit, že tím, že si zvíře pořídí, je za něj zodpovědný, že to není hračka, ale živý rovnocenný tvor. Měl by zvážit, zda se mu bude moci věnovat celý jeho život, poskytnout mu maximální péči a zda vůbec stačí na jeho výchovu. Stává se totiž často, že se chovatel přecení, pořídí si např. bojové plemeno psa a zjistí, že na něj nestačí ani fyzicky, ani psychicky. A pak máme v novinách děsivé články o brutálních psech, kteří někoho napadli a pokousali. Ale přitom vždy je na vině nezodpovědný člověk!

Přejeme hodně štěstí, pevné vůle a odhodlání něco změnit.