tel: 728 193 712 (volejte večer)

č.účtu: 179500872/0300

Prasátka

MILÍ PŘÁTELÉ ZVÍŘAT, POZOR, posledních pár dní můžeme ovlivnit lepší životní podmínky pro prasátka v sousedním Německu. Nyní požádejte Spolkovou radu Německa: Zabraňte porušení zákona ministru Klöcknerovi!

Krutý každodenní život pro miliony prasnic: Tato inteligentní a citlivá zvířata jsou uvězněna v kovových klecích, ve kterých se nemhou téměř vůbec pohybovat. Stěží se otočí nebo položí, leží nad vlastními výkaly. Ze stísněného prosotru mají často bolestivá zranění, je jim odepřen kontakt s jejich vrstevníky a péče o jejich vlastní potomky.

Toto zacházení s prasátky splňuje definici týrání v několika bodech. To vše kvůli tomu, že masný průmysl chce produkovat co nejvyšší počty selat a co nejúsporněji.

Takzvané nařízení "Magdeburg" ze dne 24. listopadu 2015 vytvořil právní jistotu ohledně výkladu § 24 nařízení o chovu hospodářských zvířat. To stanoví, že „klece musí být vytvořeny tak, aby každé prasátko mohlo volně stát, ležet a natahovat své končetiny v hlavě a na boku“, a že klece musí být proto okamžitě a bez dlouhodobých lhůt takto upraveny.

Projekt ministra Klöcknera je protiústavní!

Většina společností však tento požadavek na úpravu klecí nesplňuje a příslušná judikatura je ignorována. V novém nařízení o chovu hospodářškých zvířat, které plánuje spolkový ministr zemědělství Klöckner, by však tato věta měla být vypuštěna. Tím by došlo k dalšímu zhoršení životních podmínek prasat, což by bylo nezákonné a především velmi nelidské. Klöckner by tak legalizoval dříve nezákonnou, ale běžnou praxi.

Rozsáhlý protest více než 20 organizací na ochranu zvířat a životního prostředí vedl k odložení hlasování ve Spolkové radě, které bylo původně plánováno na prosinec. Nový harmonogram stanoví, že Federální rada bude hlasovat 13. března.

Prosím, prasátka nás sytí, pojďme se společně postarat o to, aby kvůli tomu alespoň co nejméně trpěla.
Děkuji
Odkaz na petici ZDE.