tel: 728 193 712 (volejte večer)

č.účtu: 179500872/0300

Zvířata trans

Vážení přátelé,

dlouhotrvající přeprava – dálkové transporty zvířat jsou zosobněním utrpení a strádání zvířat, pokrytectví a krutosti všech odpovědných stran. Zvířata v transportech trpí, hynou, umírají… Bezohledný agro-byznys se „ztrátami“ počítá. Stovky zvířat uhynulých v plavidlech jsou ročně vyhazovány, ilegálně, do Středozemního a Černého moře. Na snímku je mladý mrtvý býk vyplavený na pláži ostrova Kos, Řecko, v červenci letošního roku. Mohl být i z České republiky…

Pomozte nám ukončit tyto krutosti páchané na zvířatech! V EU se již jedná o úpravách nařízení č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy. Je nutné, aby nařízení dálkové transporty zakazovalo bez výjimek.

Připojte své jméno pod PETICI, sdílejte petici, posílejte odkaz
Podpořte naši činnost
Zapojte se

V roce 2021 dvě plavidla, naložená skotem domácím z EU směr jatka na Blízkém východě, Karim allah a Elbeik, křižovala Středozemní moře 3 měsíce, protože zvířata na palubě byla odmítnuta několika třetími zeměmi. Podle prohlášení kapitánů bylo 179 zvířat na lodi Elbeik a 20 zvířat na Karim allah rozřezáno na palubách a zlikvidováno do Středozemního moře. Dále bylo na lodi Elbeik nalezeno 10 mrtvých zvířat při kontrole ve španělském přístavu, kam lodě byly nakonec povolány zpět. Těla zvířat byla pak v přístavu zlikvidována.


V roce 2019 se nevládní organizace dozvěděla, že během devíti cest z přístavů EU do Izraele uhynulo na palubě této lodi 36 zvířat. Po vyložení živých zvířat v Izraeli, zamířilo plavidlo přímo do přístavu EU, který nemá zařízení pro příjem kadáverů. Zde byla naložena nová „zásilka“ zvířat. Izrael nepřijímá mrtvá těla zvířat; navíc platí, že každé plavidlo před vstupem do jakéhokoli přístavu EU musí být vyčištěno a dezinfikováno. Lze předpokládat, že mrtvá těla zvířat byla zlikvidována ve Středozemním moři.

Údaje shromážděné jinou nevládní organizací naznačují stejnou praxi při plavbě z Chorvatska do Egypta v roce 2016, během níž uhynulo devět zvířat dobytka a jejich mrtvá těla byla rozřezána a vhozena do Středozemního moře. Více.

Podepište petici


Podpořte naši činnost

Společnost pro zvířata

Dita Laura, Michala, Adél

 


s.pro.zvirata@spolecnostprozvirata.cz

www.spolecnostprozvirata.cz

www.stoptransport.cz
č. účtu: 15 81 82 860/0300