tel: 728 193 712 (volejte večer)

č.účtu: 179500872/0300

Zvířata 4

Vážení přátelé,

stále vybíráme jména pod petici za ukončení dálkových transportů tzv. hospodářských zvířat z České republiky do třetích zemí (především do Turecka, Uzbekistánu, Libanonu, Libye, Ruska a dalších). Důvodem je nejen krutost samotného transportu, ale také kruté zacházení a životní podmínky, které na zvířata v těchto zemích čekají.

V cílové zemi jsou zvířata buď poražena na maso, většinou zcela nehumánním způsobem - vykrvením bez omráčení, nebo končí v intenzivních farmách korporací, většinou však u drobných rolníků přežívají ve velmi nuzných podmínkách: minimum vody a krmení, uvázaná na slunci, vyzáblá, dehydratovaná, přehřátá…a zažívají hrubé zacházení, jak dokládají snímky z Uzbekistánu (transport), Tádžikistánu a Maroka. Více v příspěvku.

Připojte své jméno pod PETICI za ukončení dálkových transportů zvířat z České republiky do třetích zemí. Místo zvířat lze exportovat maso, živočišné potraviny včetně sušeného mléka, sperma…

Již jste se k petici připojili? Sdílejte...

Každý hlas pro zvířata je důležitý.

Za prvních deset měsíců letošního roku 2021 bylo do třetích zemích z České republiky exportováno na chov a jatka skoro 35 000 zvířat skotu domácího: nejvíce do Turecka, dále to Uzbekistánu, Libanonu, Libye, Ruska, Kyrgyzstánu, Kazachstánu, Arménie, Alžírska, Tádžikistánu a dalších.

Dále se český skot dostává do třetích zemí „pře-prodejem“: česká zvířata jsou prodána do některé země EU a odtud prodána do Afriky a na Blízký východ. Za prvních deset měsíců roku 2021 bylo z ČR do EU prodáno přes 165 000 skotu (telat, jalovic, býků, krav). Nejčastěji je skot prodáván do Španělska (55 000), do Chorvatska (12 000), do Slovinska (17 000), z přístavů těchto zemí jsou vypravovány lodě plné zvířat do Afriky a na Blízký východ.

Výše uvedené důkazy včetně další žádosti za ukončení exportu „hospodářských“ zvířat z ČR zasíláme odpovědným orgánům.

Podpořte naši činnost

 

s.pro.zvirata@spolecnostprozvirata.cz

www.spolecnostprozvirata.cz

www.stoptransport.cz
č. účtu: 15 81 82 860/0300


Za Společnost pro zvířata

Dita Laura, Michala, Adél