tel: 728 193 712 (volejte večer)

č.účtu: 179500872/0300

CB Roztoky

Ztracený kocour! Za informace, které vedly k nalezení našeho kocoura byla nabídnuta odměna 3 000 Kč. v prosinci byl viděn v oblasti roztoků a libcice nad vltavou (pochází z libcice nad vltavou) fotografie byla pořízena v najdrově ulici, roztoky.

identifikační znaky-

černý s bílými znaky na obličeji a tlapkách, přibližně 5,5 kg, samec, má na zadní části jedné zadní nohy bílý svislý pruh. přátelský, ale stydlivý s cizími lidmi.

budeme vděčni za jakékoli informace

eliska 736 43 41 41

magnu@email.com


(přeloženo z angličtiny pomocí google, jsem angličtina, ale eliska mluví česky)


original text-

missing cat

3000 czk reward offered for information leading to our cat being found. he has been seen in the roztoky area in december and libcice nad vltavou(he is from libcice nad vltavou) the photo was taken in najdrova street, roztoky.

identifying features-

black with white markings on face and paws , 5.5kg approx, male, he has a white vertical stripe on the back part of one back leg. friendly but shy with strangers.

we will be grateful for any information

eliska 736 43 41 41

magnu@email.com


(translated from english using google, i am english but eliska speaks czech)